Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 160 ΑΝΕΡΓΟΥΣ

160 ανέργους θα προσλάβει η ΜΚΟ "Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού" για λογαριασμό του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας. Οι συμβάσεις είναι 5μηνες. Αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν μέχρι 22 Ιουνίου και την προκύρηξη μπορείτε να παραλάβετε από τη Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97).

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Δήμου.

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Θέμα: «Ξεκίνησε από τον Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος η υλοποίηση της πράξης Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα»

Ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, συμμετέχει σε συνεργασία με δύο ΜΚΟ στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για την υλοποίηση της πράξης: «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ – Κεντρικός Τομέας».

Τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας αφορούν ευκαιρίες απασχόλησης για συνολικά 160 ανέργους, με πεντάμηνες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Το πρώτο πρόγραμμα που αφορά την ΜΚΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ» θα ξεκινήσει να δέχεται αιτήσεις από την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012, μέχρι και την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότησή φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 9:00-17:00), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΚΜΟΠ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ), Ματρώζου 1 & Τζαβέλλα, Πειραιάς, Τ.Κ 18533. Συμπληρωματικά και για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στη διεύθυνση Ξενοφώντος 7, Αθήνα /Σύνταγμα (ισόγειο) και ώρες 10:00 – 16:00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού στην ανωτέρω διεύθυνση, τηλεφωνικά στο 211 7201029 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.kmop.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου